1800- ja 1900-lukujen vaihteessa Kuusan elämä alkoi vilkastua, ja Kuusasta tuli palveluiltaan monipuolinen taajama. Kuusa sijaitsi keskellä tärkeää uittoväylää, jonka vuoksi Kuusa oli vilkas uittokeskus. Jyväskylä–Suolahti-rautatien valmistuttua vuonna 1898 Kuusasta tuli myös vilkas rautatieasemapaikkakunta.
Wikipedia

Kylän palvelut

Kuusa oli vielä 60-luvulla vahva maatalotta pääelinkeinona harjoittava kylä, missä kolmen kaupan lisäksi olivat posti, vilkas rautatieasema, kaksi myllyä, kansakoulu, neuvola, karjanhoitokoulu, puhelinkeskus, poliisi ja vilkas puunuittotoiminta. Koko maata ravistellut elinkeinorakennemuutos ja maaltamuutto vaikuttivat voimakkaasti myös Kuusaaseen: väki väheni ja palveluja siirtyi Laukaan kuntakeskukseen.

Tänä päivänä Kuusan kylä tarjoaa peruspilarit hyvään asumiseen ja viihtymiseen. Monipuolisen luonnon lisäksi kylältä löytyvät mm. seuraavat palvelut:

Järjestötoimintaa

Kuusa tunnetaan aktiivisista järjestöistään. Kylällä toimivat mm. seuraavat rekisteröidyt yhdistykset: